Other LanguagesLanguages
Telefon: 03621 403209
Notruftelefon: 0171 1721441
e-mail: info@frauenhaus-gotha.de

Persisch

خانه زنان گوتا

خانه زنان چیست؟

ما یک سازمان تخصصی هستیم که به آن دسته از زنان و کودکانشان که هدف خشونتهای جسمی و روانی و جنسی قرار گرفته اند کمک،
سرپناه و مشاوره میدهد.
خشونت فراتر از کتک زدن است.
تهدید، تعیین تکلیف، تحقیر، تعرض، کنترل مداوم، هرگونه امر و نهی، حبس کردن و بدرفتاری جسمی و روحی هم خشونت
محسوب میشوند. هیچ کس حق ندارد در حق شما خشونت اعمال کند؛ حتی خانواده یا همسر شما!
خدمات ما:

مشاوره دادن به همه زنانی که هدف خشونت قرار گرفته اند

آیا شما نیاز به یک مشاوره خصوصی دارید؟ آیا شما میخواهید با کسی درد دل کنید، چون رابطه شما از مسیر خود خارج شده است یا
بعضی از اطرافیانتان شما را تهدید یا برایتان تعیین تکلیف میکنند؟
تمرکز ما بر روی مشاوره روانی زنان است. نزد ما به شما در بحران های ارتباطی کمک میشود تا بتوانید در خصوص تعارضات
خانوادگی خود تصمیم بگیرید. ما اطلاعات زیر را با کمال میل در اختیارتان قرار میدهیم.
قوانین حمایتی در برابر خشونت
جدایی، طلاق، حق سرپرستی، مراحل پس از جدایی و …
اطلاعات تماس با وکلا و روانکاوان خانم
گرفتن آپارتمان
مورد تعقیب قرار گرفتن
شما میتوانید در ساعات گفتگوی آزاد )سه شنبه ها بین ۲ تا ۴ بعدازظهر( به ما در کلوپ گالتی ) Jüdenstraße 44, 99867 Gotha ( مراجعه کنید و یا اینکه با دفتر ارتباطات خانه زنان با شماره ۴۰۳۲۰۹ ˙ ۰۳٦۲۱ جهت گرفتن قرار ملاقات تماس بگیرید. تمام
مشاورات ما مجانی و رازدارانه خواهند بود

.
پناهجویی و یافتن سرپناه

در خانه زنان گوتا به شما در هنگام بحران امکان سکونت به طور ناشناس داده میشود. با این کار به شما و کودکتان سرپناهی فوری
داده میشود.
شما میتوانید نزد ما به همراه کودکانتان در یک اطاق شخصی زندگی کنید. استفاده از اطاق نشیمن، حمام، توالت، و آشپزخانه به طور
مشترک با سایر زنان فراهم است.
شما با پول خودتان گذران زندگی میکنید و خود و کودکانتان را به طور مستقل تامین میکنید. شما آزادید هروقت که خواستید بیایید و
بروید.
همانطور که در هر مجتمع مسکونی مرسوم است، شما باید ملاحظه دیگر ساکنین را بکنید، مثلا ا فضاهای عمومی را تمیز و مرتب نگه
دارید و به ساعات آرامش توجه کنید. تمام ساکنین باید در نظافت فضاهای عمومی مشارکت کنند. نظافت اطاق شخصی شما به عهده
خودتان است. در خانه زنان به دلایل امنیتی اینترنت بی سیم خانگی وجود ندارد.
توجه کنید که شب ها و آخرهفته ها هیچکدام از همکاران ما در ساختمان حضور ندارند، ولی یک نفر همیشه از طریق خط اضطرار قابل دسترسی
است.
شما اجازه ندارید مکان خانه زنان را افشا کنید چرا که این مکان سرپناه شما و سایر زنان است. به همین دلیل هم اجازه دعوت کردن مهمان
به کسی داده نمیشود.
خانه زنان یک راه حل موقت است. شما میتوانید فقط تا زمانی پیش ما زندگی کنید که برای خود و کودکانتان چشم انداز جدیدی برای زندگی
و یک خانه جدید و امن پیدا کنید.
ما از شما جهت غلبه بر مشکلات فعلی زندگیتان با ارائه خدمات زیر حمایت میکنیم:
گفتگوهای متعدد و گوش شنوا برای شنیدن آلام، ترس ها، امیدها و رویاهای شما
همراهی و مشاوره به هنگام مراجعه به ادارات
کمک برای یافتن آپارتمان
کمک جهت برقراری تماس با وکلا، پزشکان، و روانکاوان
کمک در جستجو برای یافتن مراقب کودک
متاسفانه خانه زنان مجبور است به ازای هر روز اقامت و هر نفر ۳،۴۲ یورو هزینه از شما بگیرد. این هزینه برای زنان و کودکانی که در
حوزه شهری گوتا زندگی نمیکنند ۳۷،۳۲ یورو می باشد.
البته چنانچه شما تحت پوشش “سوسیال آمت” یا “جاب سنتر” هستید این هزینه ها معمولا ا از طریق آن سازمانها به عهده گرفته می شوند.
همچنین مبلغ ۵۵ یورو به عنوان ضمانت از شما گرو نگه داشته میشود که هنگام تخلیه اطاق و بازگرداندن کلید به شما پس داده میشود.

شرایط ورود به خانه زنان چیست؟

ورود به خانه زنان در هر زمان از شبانه روز ممکن است. حتی اگر بچه هم نداشته باشید می توانید از خانه زنان استفاده کنید. تنها شرط
لازم داشتن ۱۸ سال تمام است.
تماس با ما در ساعات اداری ) دوشنبه تا پنجشنبه ۸ صبح تا ۵،۵ عصر و جمعه ها ۸ صبح تا ۴ عصر( با شماره ۴۰۳۲۰۹ ˙ ۰۳٦۲۱
و خارج از ساعات اداری با شماره اضطراری ۱۷۲۱۴۴۱ ˙ ۰۱۷۱ امکان پذیر است.
ما در مکالمه اول با شما شرایط را بررسی میکنیم. بین ساعت ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر شما را از نقطه ای خارج از خانه تان تا مکان امن
مشایعت می کنیم. شب ها می توانید با پلیس تماس بگیرید. آن ها شما را نزد ما می آورند.
سعی کنید مدارک مهم از جمله کارت شناسایی، شناسنامه، پرونده پزشکی، کارت بانکی و … همین طور کمی پول نقد و وسایل شخصی خود
را همراه داشته باشید